Brum Brum Rally
EnglishSvenska

Användarmanual

Inställningar

Innehåll
Spelarinställningar
Baninställningar
Grafikinställngar
Nätverksinställningar

Spelarinställningar

Spelarinställningarna är uppdelad i inställningar för människo- och datorspelare.

Inställningar för människo- och datorspelare
Player
Numret på vald spelare. Spelare med ett lägre nummer väljs före spelare med ett högre nummer, så om t.ex. tre spelare behövs i ett lopp så kommer de spelare som har nummer 1, 2 och 3 att användas.
name
Spelarens namn som används på ett flertal ställen i spelet med undantag för Time Trial-läget.
Inställningar för människospelare
device
Standardvärde: keyboard
Den enhet som spelaren önskar att använda för att kontrollera bilen. Det är möjligt att välja mellan tangentbord, mus och eventuellt andra spelkontroller som är anslutna till datorn.
accelerate
Tangenten (eller knappen, spaken, etc.) för att gasa.
brake
Tangenten för att bromsa. Den kan även användas för att backa.
left
Tangenten för svänga vänster (från bilens perspektiv).
right
Tangenten för svänga höger.
Inställningar för datorspelare
difficulty
Standardvärde: default
Spelarens svårighetsgrad. Om värdet är default så kommer svårighetsgraden att bestämmas av de spelförberedande inställningarna.

Baninställningar

En bana består av 10×7 rutor. Du kan bestämma hur du vill att banorna ska se ut genom att justera inom vilket spann som sex olika banegenskaper ska hålla sig. Vissa kombinationer kan vara svåra eller till och med omöjliga att uppfylla så därför finns det ingen garanti för att alla banor som genereras kommer att hålla sig helt inom begränsningen.

Track length
Standardvärde: 10-70
Det totala antalet vägrutor som banan består av.
Track width
Standardvärde: 2-10
Det horisontella avståndet mellan vägrutorna som är längst till vänster och höger.
Track height
Standardvärde: 2-7
Det vertikala avståndet mellan de understa och översta vägrutorna.
Corners
Standardvärde: 0-100%
Andelen vägrutor som svänger 90°.
Longest straightaway
Standardvärde: 1-8
Banans längsta raksträcka.
Longest corner series
Standardvärde: 1-70
Banans längsta serie av hörnrutor.

Det är även möjligt att bestämma hur man föredrar att banorna ser ut. city: 3/5 (60%) betyder till exempel att tre av fem banor (vilket är 60%) kommer att vara stadsbanor i genomsnitt.

Grafikinställningar

Scaling
Standardvärde: nearest neighbor
Spelet använder sig av 320×240 pixlar men de flesta bildskärmar är idag mycket större än så, så därför måste bilden förstoras med hjälp av en av följande tre metoder.
Uppskalningsmetod Beskrivning Skärmdump
nearest neighbor Varje pixel blir till en större rektangel vilket gör att pixlarna blir väl synliga. Detta är standardinställningen eftersom det är den snabbaste metoden och den bevarar grafiken så att spelet ser ut som det är tänkt.
hqx En avancerad uppskalningsmetod som ger en skarp bild utan att pixlarna blir tydliga. För att åstadkomma detta används hqx-biblioteket (med några små förändringar).
bilinear Avståndet och färgen i de omkringliggande pixlarna används för att beräkna pixelfärgerna i den förstorade bilden. Resultatet uppfattas ofta som suddigt.
bilinear (less blur) Ungefär som bilinear men inte lika suddig.
Stretch
Standardvärde: no
Som standard skalas grafiken endast upp till en multipel av den ursprungliga storleken för att garantera god prestanda, men det är möjligt att tänja ut bilden så att den täcker hela ytan om man vill det. Det kan vara relativt processorkrävande att tänja ut bilden på det här sättet om man använder nearest neighbor eller hqx. Bilinear hanterar det bättre.
Pointer type
Standardvärde: standard
Muspekarens utseende.
Scale pointer
Standardvärde: only in fullscreen
Denna inställning bestämmer om muspekaren ska skalas upp på samma sätt som övrig grafik.
Start game in
Standardvärde: window
Starta spelet i fönster- eller fullskärmsläge.
Fullscreen resolution
Standardvärde: same as desktop
I fullskärmsläge används som standard samma upplösning som i skrivbordsmiljön. Detta är normalt inget som bör ändras, men om du har prestandaproblem kan du prova en lägre upplösning. Var noga med att kontrollera att den upplösning som du väljer kan hanteras av din bildskärm. Den nya inställningen kommer att användas nästa gång som spelet startas.

Nätverksinställningar

LAN ports
Standardvärde: 6300, 6301, 6302
Lista över portnummer som kan användas för att spela över det lokala nätverket. Ett portnummer kan endast användas av ett program på samma dator samtidigt så genom att ha fler än ett nummer i listan så ökar chanserna för att åtminstone ett av dem är ledigt. För att vara säker på att datorerna kan hitta varandra bör samma lista över portnummer användas av samtliga datorer.
Internet ports
Standardvärde: auto
Lista över portnummer som kan användas för att spela över internet. Det första lediga numret i listan när man ansluter är det som kommer att användas. Om värdet är auto kommer istället det högsta lediga portnumret i intervallet 1024-65535 att användas.
För att flera datorer ska kunna dela på en IP-adress översätter hemmaroutrar ofta portnumret så att ett annat portnummer används utanför det lokala nätverket. Beroende på de övriga spelarna och i vilken ordning de ansluter så kan detta innebära att vissa spelare inte får någon kontakt med varandra. För att lösa problemet har de flesta routrar en funktion som heter port forwarding som kan användas för att tvinga vissa portnummer från en viss dator att översättas till samma nummer utanför det lokala nätverket. Se manualen till din router för mer information.
Internet server
Standardvärde: dataapa.net
Adressen till servern som hanterar listan över alla anslutna datorer.
Max connections
Standardvärde: 50
Det maximala antalet datorer som din dator tillåts kommunicera med på samtidigt. Notera att internetservrar kan ha sina egna begränsningar som är lägre än detta nummer.
Chat text size
Standardvärde: small
Textstorleken i chatten. En stor text är förmodligen lättare att läsa men täcker däremot ett större område på skärmen jämfört med en mindre text.
Max chat messages
Standardvärde: 10
Det maximala antalet chattmeddelanden som kan visas samtidigt. De äldsta meddelandena tas bort om det är nödvändigt för att göra plats för nya meddelanden.
Chat message duration
Standardvärde: 30 seconds
Den längsta tiden som ett chattmeddelande kan visas innan det tas bort.