Brum Brum Rally
EnglishSvenska

Användarmanual

Nätverksspel

Innehåll
Anslut till nätverk
Gå med i spel
Skapa spel
Chatta

Brum Brum Rally kan spelas med spelare på olika datorer över ett nätverk.

Anslut till ett nätverk

Före du ansluter måste du bestämma till vilket nätverk du vill ansluta och hur många spelare som ska spela från din dator.

Players
Standardvärde: 1
Antalet spelare som önskar att spela från din dator. Se till att alla spelarna har unika namn som sannolikt inte används av andra spelare och att övriga spelarinställningar är korrekt inställda.
Network
Standardvärde: internet
Nätverket som ska användas. Internet ger möjlighet att spela med personer från hela världen. För att detta ska fungera krävs att servern fungerar som den ska och att din dator är tillgänglig (se nätverksinställningarna för mer detaljer). Spel över ett lokalt nätverk (LAN) behöver ingen server men är mer begränsat, vanligtvis till de datorer som befinner sig i hemmet eller i samma byggnad.

Gå med i ett spel

När du har anslutit till nätverket kommer en lista över alla nätverksspel som du kan gå med i att visas. För varje spel visas följande information:

  1. Pingvärdet visar tiden (i millisekunder) som det tar att skicka en liten bit information fram och tillbaka mellan två datorer. Ett lågt pingvärde är en indikation på att spelupplevelsen kommer att vara bra. Ju högre pingvärdet är desto troligare är det att spelet kommer att lagga.

Valet av bil kan misslyckas om någon annan som håller på att gå med i spelet samtidigt väljer samma bil. Var därför uppmärksam på namnet som anger vilken spelare som väljer bil. Det kan hända att inte alla spelare kan gå med i spelet, antingen på grund av att det maximala antalet spelare är uppnått eller på att antalet spelare från en och samma dator är begränsat. Om så är fallet kommer ett meddelande att visas med en lista över de spelare som inte fick plats.

Efter att ha gått med i spelet kommer du att behöva vänta tills nästa lopp börjar innan du kan börja spela. Inga menyer visas automatiskt eftersom det enda menyalternativet är att lämna spelet. För att visa menyn måste du trycka på Esc-tangenten.

Skapa ett spel

De spelförberedande inställningarna för att skapa ett nätverksspel är de samma som beskrivs i Single Race och Tournament med undantag av följande inställningar:

Name
Spelets namn som kommer att visas i listan över nätverksspel.
Max players
Standardvärde: 8
Det maximala antalet spelare som tillåts totalt.
Max players per client
Standardvärde: 4
Det maximala antalet spelare som tillåts från en och samma dator.

När spelet har skapats körs det första loppet igång direkt och folk kan gå med och lämna spelet när som helst. Det finns inget sätt att pausa ett pågående lopp som spelas i nätverksläge. Nätverksspelet kommer att existera tills du väljer att avsluta det i menyn eller hela programmet avslutas.

Den som skapar ett nätverksspel är ansvarig för att nya lopp kommer igång och hur länge som resultatlistorna ska visas. Att skapa ett spel och sedan gå därifrån är ingen bra idé eftersom de övriga spelarna inte kan göra något på egen hand förutom att skriva chattmeddelanden till varandra.

Chatta

Det är möjligt att kommunicera med andra spelare genom att skicka textmeddelanden. Alla spelare som inte har gått med i något spel ännu kan skriva till varandra, och de spelarna som är med i ett spel kan skriva till de övriga spelarna i samma spel.

När du skriver ett chattmeddelande kommer det att visas på skärmen med ditt namn före. Om det är fler än en spelare från din dator kan du byta namn med hjälp av piltangenterna. Tryck Enter för att skicka meddelandet eller Esc för att ta bort meddelandet utan att skicka det.

Det är inte möjligt att att skriva chattmeddelanden samtidigt som man kör bil eftersom vissa tangenter eventuellt kan användas för båda ändamålen. För att chatta under pågående lopp måste man därför befinna sig i menyläget.

Det finns även några chattkommandon som kan användas av den person som skapar ett nätverksspel.

Kommando Beskrivning
/ban spelare Tvingar alla spelare på spelares dator att lämna spelet och blockerar IP-adressen för att förhindra att samma spelare går med i spelet igen.
/help Visar en list över alla chattkommandon.
/kick spelare Tvingar spelare att lämna spelet.
/kickall spelare Tvingar alla spelare på spelares dator att lämna spelet.
/mute spelare Förhindrar alla spelare på spelares dator från att skriva något nytt i chatten.
/list Visar en list över alla spelarnas namn.
/color spelare Visar färgen på spelares bil.